q&a-hero-lg q&a-hero-sm.webp

Vanliga frågor

Här svarar vi på några frågor som kan tänkas ställas i samband med initiativet.

Under hösten fick Talita kännedom om att två av våra klienter hade skulder till Skatteverket på grund av obetald skatt för inkomst av sexuella tjänster. En av dem, som vi kan kalla ”Maja”, berättade att hon för många år sedan råkat ut för ett inbrott och i samband med det hade polisen hittat kontanter i hennes lägenhet. De hade upplyst Skatteverket, som då drog ”Maja” inför rätta och hon dömdes för skattebrott, trots att alla parter var fullt medvetna om att pengarna kom från prostitution. 

Skatteverket uppmanade ”Maja” att starta ett företag för att inte hamna i samma situation igen, vilket hon gjorde. Sedan dess har hon betalat in skatt under 10 års tid. När hon äntligen lyckades lämna prostitutionen och kom till Talita, hade hon inte ens råd att betala mat och hyra, men hon var skyldig Skatteverket 60 000 kronor. Idag har vi hjälpt henne att betala skulden, men ”Maja” är långt ifrån ensam om att ha hamnat i den här situationen. 

Talita anser att det är upprörande att en kvinna som ”Maja”, som hamnat i prostitution på grund av tidiga trauman och som tagit droger för att överhuvudtaget stå ut med alla sexuella övergrepp hon utsatts för, ska tvingas betala skatt till staten. Prostitution är varken ett arbete eller en hobby - det är exploatering och ska därmed inte beskattas. Kvinnan som utnyttjas ska erbjudas hjälp och brotten hon utsatts för ska polisanmälas. 

Att vara prostituerad är att befinna sig i en mycket utsatt position. Att sälja sex är inte olagligt, men att köpa sex är det. Skatteverket konstaterar att pengar som kommer från försäljning av sexuella tjänster ska beskattas. Detta trots att pengarna kommer från en handling som alltså är illegal. 

Samhället ska erbjuda skydd och stöd till utsatta grupper. Inte sätta än mer press på personerna. Personer som säljer sex driver sällan företag. Att i en utsatt position förväntas betala in pengar på ett skattekonto under ordnade former är inte rimligt. Genom att kräva in pengar som staten vet kommer från en olaglig handling, för att sen använda dem i ordinarie verksamhet, gränsar till en form av penningtvätt som staten medverkar till.

Att Skatteverket driver in skatt från prostitution leder dessutom till att staten sätter extra press på kvinnor i prostitution. Skulderna gör det ännu svårare att lämna sexhandeln. Staten tvingar därmed fram mer sexhandel, snarare än att arbeta för att begränsa den.

Vi vill att kampanjen leder till att beskattningen av kvinnor i prostitution upphör. Genom att så många som möjligt deklarerar sitt missnöje HÄR kan vi sätta tryck på de folkvalda politikerna som har makten att påverka Skatteverkets agerande.

På frågan varför de kräver skatt av kvinnor i prostitution svarar Skatteverket följande på sin hemsida:

”Via sociala medier har vi fått frågor kring de prostituerades situation och vilka regler som gäller för dem och betalning av skatt … Vi känner sympati och förståelse för de prostituerades utsatthet men vi kan inte bortse från de lagar som gäller. Vi måste följa de skattelagar som riksdagen beslutar om. Det finns inte något utrymme för tolkning av lagen. Den som har inkomst av försäljning av sexuella tjänster är enligt lag skyldig att redovisa inkomsterna i deklarationen och kan själv betala in sin skatt till sitt skattekonto. Det går att betala in skatten löpande under beskattningsåret eller i samband med att deklarationen lämnas in.”

Skatteverket menar alltså att det inte finns något utrymme för tolkning av befintlig lag. De måste följa de skattelagar som riksdagen beslutar om. Samma information har framförts till skatteutskottet som nyligen kallade till sig Skatteverket för att få information om deras inställning i frågan.

Ansvaret ligger med andra ord på Sveriges riksdag och regering. Två riksdagsledamöter, Helena Wilhelmsson (c) och Hanna Westerén (s), har under hösten ställt skriftliga frågor till finansminister Elisabeth Svantesson gällande beskattning av kvinnor i prostitution. I sitt svar menar Finansministern att hur Skatteverket svarar på frågor från allmänheten är ingenting hon kan kommentera. I stället hänvisar hon till en pågående statlig utredning som undersöker förutsättningarna för ett exitprogram för personer som utnyttjas i prostitution. I utredningens uppdrag ingår emellertid inte att se över frågan om beskattning.

När du klickar på ”deklarera ditt missnöje” innebär det att du ställer dig bakom att Sveriges regering ska ta sitt ansvar och säkerställa att statens resurser inte används för att driva in skatt från prostitution. Vid klick tas du vidare till ett popup-fönster med ett färdigkomponerat mail riktat till Finansdepartementet. Ju fler vi blir som skickar detta mail, desto större sannolikhet att de tar till sig budskapet, prioriterar det och driver på förändringen vi vill åstadkomma.

Utöver att deklarera ditt missnöje på denna kampanjsida är de absolut bästa sätten för dig som privatperson att bidra genom att:

1) Skänka pengar så att vårt uppsökande- och rehabiliterande arbete kan fortsätta

2) Sprida kunskap om prostitutionens verklighet till alla man känner eller kommer i kontakt med. Det kan vem som helst göra på sin arbetsplats, bland sina kompisar, till sina barn osv. Ju fler som förstår att sexköp leder till oerhört mycket lidande för de vuxna och barn som utnyttjas, desto större förändring kan vi åstadkomma.

Allt arbete med kampanjen har utförts pro bono tillsammans med våra samarbetspartners. Vi är stolta och tacksamma för att så många velat bidra och vill rikta stort tack till ClearChannel, TV4, Filmstaden, Expressen, Ocean Outdoor, JcDecaux, Acast, Leeads, Aller Media, Spotify och Dwise för mediautrymmet. Och till Åkestam Holst NoA, Flickorna Larsson och Keduse Paulos Sime för idé och produktion.