deklarera-missnoje.webp deklarera-missnoje.webp

Det är dags att deklarera ditt missnöje

Regeringsrätten fastslog i en dom 1982 att prostitution är att betrakta som näringsverksamhet, och att den som säljer sex därför ska betala skatt. Skatteverket menar att det inte finns något utrymme för tolkning av befintlig lag. De måste följa de skattelagar som riksdagen beslutar om. Ansvaret ligger med andra ord på Sveriges riksdag och regering. Talita kräver att Sveriges regering tar sitt ansvar och föreslår en ändring i nuvarande skattelagstiftning som innebär att staten inte längre tjänar pengar på prostitution. Hjälp oss att deklarera missnöje mot Finansdepartementet genom att skicka mejlet nedan.

Gör din röst hörd

Gör din röst hörd

Här kan du deklarera ditt missnöje till Finansdepartementet.

Skicka ett meddelande till Finansdepartementet

Hej Finansdepartementet,

Det har gått närmare 41 år sedan det beslutades att prostitution ska betraktas som en näringsverksamhet. Att i en utsatt och exploaterad situation förväntas betala in pengar på ett skattekonto är inte rimligt någonstans, allra minst i Sverige. Prostitution är inte ett jobb. I egenskap av skattebetalande person kräver jag att ni omedelbart säkerställer att Skatteverket inte driver in skatt från prostitution. Om det kräver en ändring av skattelagstiftningen kan jag inte svara på. Men det kan förhoppningsvis ni.

Tack.