om-oss-hero-lg om-oss-hero-sm

Presskit

Här kan du ladda ner mer information och bilder om initiativet.

» Ladda ner

Om oss

Talita är en ideell organisation som erbjuder en väg ut ur prostitution, pornografi och människohandel för sexuella ändamål och in i ett helt nytt liv.

Vårt förebyggande arbete syftar till att motverka att unga tjejer hamnar i prostitution och pornografi. Vårt uppsökande arbete handlar om att söka upp personer på de arenor där prostitution pågår och erbjuda stöd. Vårt rehabiliterande arbete gör det möjligt för kvinnor att lämna sexhandeln och bli fullt ut integrerade i samhället. I Sverige driver Talita två skyddade boenden med rehabilitering i Stockholm (Villa Talita och Lilla Talita) samt en mottagning.

Vårt huvudfokus ligger på det rehabiliterande arbetet och vår ambition är alltid att försöka ta ett helhetsgrepp kring kvinnans situation. Ofta kallas den typen av program för "exit-program", men vi har valt att kalla det för rehabilitering, eftersom "exit" (alltså utträdet ur prostitution) bara är en del av processen. En lika viktig del är inträdet i ett nytt liv, det vill säga integreringen i samhället. Vårt ettåriga rehabiliteringsprogram bygger på en metod som vi utformat utifrån den kunskap vi fått under de 20 år vi arbetat med målgruppen. Och metoden fungerar. Nästintill samtliga kvinnor som genomgått Talitas program lämnar prostitutionen för gott.